De therapie

Het principe van de therapie is vanuit het eerder genoemde mensbeeld niet ingewikkeld, we hebben daartoe alleen de pathologische draaikolken op te heffen. Als dit goed lukt, herstelt de energie van de betreffende laag en het chakra en zal de eraan gekoppelde neurotransmitter ook weer normaal functioneren. De therapie zelf kan op verschillende manieren plaats vinden. Het meest simpele is door acupunctuur, we plaatsen dan een naaldje op de plaats waar een pathologische draaikolk het lichaam raakt. Ook kunnen we een homeopathisch middel zoeken wat deze draaikolk opheft. Het effect van beide therapievormen is natuurlijk niet zo dat dit ineens tot een volledig herstel leidt. Dit zou kunnen leiden tot een volledig overspoeld raken van ons dagelijks bewustzijn door de voorheen verdrongen emoties en moeilijk hanteerbare situaties kunnen geven. In de praktijk zien we een soort “afschillen van een ui” effect, waarbij laagje voor laagje aan onverwerkte traumatische gebeurtenissen de revue passeren. In sommige gevallen kan zo’n therapie meerdere jaren duren, afhankelijk van hetgeen we in ons leven aan ellende zijn tegengekomen, en wat we bij de geboorte al hebben meegenomen. Behalve het opsporen van genoemde draaikolken wordt in het eerste onderzoek bij iedere patiënt de voeding gescreend op voedingsintoleranties. Na 30 jaar testen zijn er een aantal vaste relaties tussen voeding en bepaalde ziektebeelden steeds duidelijker geworden. Als voorbeeld migraine met suiker, koffie en cacao, melkeiwitten met constitutioneel eczeemastma en diverse colitis beelden, aardappelen en koffie met reumatische klachten

Divergerend of convergerend?

Deze therapie is in beginsel convergerend te noemen. D.w.z. dat diverse klachten en symptomen, zowel tegelijkertijd bestaande als in de loop der jaren elkaar opeenvolgende, onder één noemer samengebracht worden. 

Iemand kan in verschillende periodes van zijn leven ogenschijnlijk op het eerste gezicht verschillende klachten hebben, zoals achtereenvolgens constitutioneel eczeem, oorontstekingen, hooikoorts, bovenste luchtweginfecties en astmatische bronchitis. In het reguliere circuit wordt zo’n patiënt door meerdere specialisten gezien, die allemaal op hun gebied een diagnose stellen zonder dat dit onderling met elkaar in verband wordt gebracht. Dit noemen we divergerend. Bekijken we de energetische achtergrond, dan is het eenvoudig terug te herleiden naar éénzelfde probleem, namelijk een zwakke nier- en longenergie in combinatie met een intolerantie voor melkeiwitten.
Ook kan iemand tegelijkertijd verschillende klachten hebben met eenzelfde energetische achtergrond. Bijvoorbeeld een chronische diarree, moeheid, een zwaar gevoel en tintelingen in de benen. In de traditionele Chinese geneeskunde spreken we van een patroon wat te herleiden is tot een zwakke milt energie. Het eenvoudigste model om hier een beeld van te krijgen is dat van een piramide. De onderste laag bestaat uit vele stenen, die elk een klacht voorstellen. De lagen erboven hebben telkens minder stenen, tot we aan de top raken, waar één steen ligt. De bovenste steen symboliseert de allereerste verstoring van waaruit de andere klachten zijn ontstaan. Therapeutisch heeft dit in het reguliere circuit als consequentie dat een veelheid aan therapieën wordt ingezet, met onderling interferentie, waarbij verschuiving van de ene klacht naar de andere kan optreden. Het gebeurt zelfs dikwijls dat de patiënt van de ene naar de andere specialist verhuist, doordat de eerste door zijn therapie een uiting van een onderliggend spanningsveld heeft afgesneden, waardoor er een andere klacht ontstaat.

De energetische benadering maakt het mogelijk om zo hoog mogelijk in de piramide invloed uit te oefenen, waardoor verschuiving van het ene symptoom naar het andere niet mogelijk is, en meerdere klachten, die van één en hetzelfde spanningsveld afkomstig zijn tegelijkertijd zijn aan te pakken.

De duur van de therapie

Deze is voornamelijk afhankelijk van de periode van klachten voordat de therapie wordt begonnen. Dus hoe langer de klachten al aanwezig zijn geweest, hoe langer ook de behandeling duurt. In het algemeen moet met een therapie duur van 2 jaar of zelfs meer worden gerekend. Het aantal consulten blijft gelukkig meestal beperkt, omdat doorgaans bij een homeopathische behandeling de periode tussen de controles al na het derde bezoek voor een volwassen patiënt 4 maanden is. Worden er kruiden voorgeschreven of wordt er acupunctuur toegepast, dan kan het zijn dat de bezoeken aan de praktijk met kortere tussenpozen plaats vinden.