Astma, hooikoorts, COPD, recidiverende luchtweginfecties en oorontstekingen

Alhoewel in de reguliere geneeskunde hier toch ook wel enige verbanden liggen, is men hier geneigd elk van deze aandoeningen op zich te beschouwen (zie “divergentie of convergentie”).
 Bij astma ligt de nadruk op de allergische kant, bij COPD op verlies van longweefsel (emfyseem), bij recidiverende luchtweg infecties op een tekort schieten va het afweersysteem. De oorontstekingen komen met name bij de luchtweginfecties voor. 

Reguliere behandeling bestaat vaak uit een combinatie van medicijnen, anti allergische, antibiotica en corticosteroiden. Meestal worden deze toegepast als inhalator. Het vermogen om diverse klachten onder één noemer te brengen in de energetische benadering is de reden om dit in 1 pakket te behandelen.

Als we kijken naar de voedingsintoleranties in deze gevallen vind ik vrijwel altijd een intolerantie voor een van de melkeiwitten. Slechts bij uitzondering komen hierbij een ei of gist overgevoeligheid voor. Daarnaast is er ook vrijwel altijd een combinatie van allergie en afweerzwakte. De allergie is gekoppeld aan de nierenergie en de achtste energetische laag; de afweer is gekoppeld aan de long energie, het functioneren van de thymus en de 13 energetische laag. Wat betreft de afweer brengt de TCM onderscheid aan tussen invasies van  wind, kou, vocht en hitte.  

Er is verschil in de behandeling van acute en chronische belden. Alhoewel behandeling van acute beelden (een exces beeld) met kruiden of acupunctuur goed mogelijk is, komt het er in de praktijk op neer dat dit doorgaans regulier wordt behandeld.  Behandeling in de praktijk richt zich dus voornamelijk op preventie van acute aanvallen.  Naast het dieet bestaat dit vooral uit het uitzoeken en voorschrijven van een homeopathisch middel om afweer (longenergie versterken) en de allergie (nier energie versterken) te corrigeren. De gehele behandeling levert uiteindelijk in zeker 70-80% een heel bevredigend resultaat op. Het gebruik van inhalators kan altijd drastisch worden geminderd, zij het dat met name in acute gevallen hierop nog wel eens  moet worden teruggevallen.
Natuurlijk zijn er naast een grote overeenkomst ook verschillen tussen de genoemde ziektebeelden. Bij astma spelen long en nier energie een gelijkwaardige rol. Bij hooikoorts overheerst de nierenergie zwakte met daarnaast een lever ‘wind’ reactie, die de gevoeligheid voor allergenen van buiten af vertegenwoordigt. Bij COPD is er weer zowel een long als nier zwakte in combinatie met een milt zwakte waardoor veel slijmvorming kan ontstaan. De luchtweginfecties en oorontstekingen hebben een overheersende long zwakte. Het spreekt voor zich dat de homeopathie hierop wordt aangepast. Wat betreft COPD, waar met name verlies van longweefsel op den duur een grote rol speelt, hier schrijf ik nogal eens kruiden voor, met name om de reactieve component, zoals verergeringen door virale infecties, aan te pakken en het ophoesten van vastzittend slijm te bevorderen.