Oorsprong van klachten

Iemand is gezond als alle energielagen voldoende kracht hebben en uitsluitend op het voor deze laag specifieke chakra verbinding met het lichaam hebben. Zo’n chakra is een soort draaikolk van energie, zoals die overal in de natuur kan ontstaan tussen twee lagen van verschillend energetisch niveau. 

Bij de mens vindt hier een transformatieproces van energie naar materie plaats. In eerste instantie worden zo vanuit de energetische laag een aantal chemische stoffen beïnvloed (zogenaamde neurotransmitters). De neurotransmitters hebben primair een functie in het zenuwstelsel, en een modulerende invloed op het gehele zenuwstelsel, en daarmee op het gehele lichaam. We weten ook dat dezelfde stoffen de diverse cellen van ons afweersysteem beïnvloeden. In feite is dit geheel een beschrijving van wat we heden ten dage de psycho-neuro-immunologie noemen. Functioneren laag en chakra goed dan is de energie volledig om het lichaam in gelijke mate aanwezig en functioneren het zenuwstelsel en het afweersysteem optimaal.
In geval van ziekte hapert er dus het een of ander. Meestal is er dan een draaikolk van energie ontstaan op een afwijkende locatie waardoor de betreffende laag, chakra en neurotransmitter, verzwakken. De energie trekt zich naar boven terug, het contact met het lichaam vermindert, de functie van de neurotransmitter verzwakt. Het terugtrekken van de energie naar boven wordt in de TCM als een falende nierenergie beschreven en is het meest essentiële element van ziek worden. De eerste klacht hiervan is vaak simpel vermoeidheid. Daarnaast kunnen zowel op de plaats van het aangedane chakra als op de plaats van de pathologische draaikolk lokaal klachten ontstaan als pijn, spanningen of verkrampingen.


De homeopathische medicijnkast 

In de laag van waaruit de afwijkende pathologische draaikolk ontspringt, ligt de oorzaak van de problemen. Iedere laag heeft zijn eigen functie en betekenis voor de mens. Verbindingen vanuit de eerste laag hebben altijd een emotionele achtergrond, vanuit de tweede laag gaat het om gevoelens, de derde laag heeft te maken met het denken, de vierde met intuïtie, de vijfde met ons spiritueel bewustzijn. De overige lagen hebben voor ons een minder bewuste betekenis, maar beïnvloeden wel degelijk ons geestelijk en lichamelijk welbevinden.

In alle gevallen gaat het om het niet kunnen aanvaarden en hanteren van bepaalde emoties, gevoelens etc., die leiden tot een ontkenning door en een niet geïntegreerd zijn met ons overige bewustzijn. Dit onvermogen om te communiceren bestaat ook energetisch en leidt plaatselijk tot een verhoogde spanning. Omdat deze, door zijn isolement, zich niet horizontaal in deze laag kan verplaatsen, ontstaat een verticale uitweg, een draaikolk, in de richting van het lichaam. Dit is het energetische beeld behorend bij een psychosomatische conversie reactie. In de reguliere geneeskunde wordt dit woord conversie ook gebruikt, maar vreemd genoeg alleen in de psychiatrie. In mijn optiek, geredeneerd vanuit dit energetische beeld, is conversie de basis voor iedere lichamelijke klacht.