Reumatische klachten.

Regulier worden zeer strikte criteria aangehouden voor de diagnose reumatische artritis of gewrichtsreuma. Om hieraan te voldoen heeft men in het algemeen al meerdere jaren klachten. Mijn universitaire opleider Prof. Kingma verwoordde dit als volgt: “ Hoe dichter je bij een universitair centrum komt hoe vaker de diagnose reumatoïde artritis gesteld wordt”. Het gaat hier om patiënten die al meerdere jaren artsen op een lager echelon hebben bezocht vanwege hun gewrichtsklachten, waarbij, niet voldoend aan de criteria, de diagnose fibromyalgie of spierreuma werd gesteld. Naarmate de jaren verstreken nam het aantal klachten toe, om tenslotte aan voldoende criteria te voldoen om tot de diagnose gewrichtsreuma te komen. In landen als Duitsland wordt veel praktischer gesproken van ‘ Rheuma-Kreiz’, om aan te geven dat de grens minder scherp ligt. Tenslotte als je na 10-15 jaar wel gewrichtsreuma blijkt te hebben, wat heb je dan al die voorafgaande jaren gehad?

Wel is ieder het erover eens dat het bij reuma gaat om een auto-immuunziekte. Voor zover mij bekend is er slechts 1 hoogleraar, prof Rasker, die hierbij een belangrijke rol voor de bijnieren ziet. Zijn ideeën zijn met zijn pensioen blijkbaar in de prullenbak geraakt.

Het grootste probleem in de reguliere behandeling is dat alle medicijnen die de huisrarts of specialist worden gebruikt ter bestrijding van de reuma zonder uitzondering ernstige bijwerkingen hebben.
De visie in de TCM over reumatische klachten is complex. Het yang van de nieren, equivalent voor de bijnieren, is in ieder geval verzwakt. Gevoeligheid voor kou, wind en vocht spelen een rol. Stagnatie van de energiestroom kan pijn en hitte geven met lokale gewrichtsontstekingen. Behandeling met acupunctuur heeft een inmiddels wetenschappelijk bewezen effect. 

In mijn praktijk begint de diagnostiek met een analyse van de voedingsintoleranties. Vrijwel altijd spelen koffie en cacao een rol, met name als de reumatische klachten van de handen op de voorgrond staan, verder is er opvallend vaak een overgevoeligheid voor aardappelen. 

Verstoringen van het energieveld zijn met name terug te vinden in de bijnieren. Ik vind hierbij geen onderscheid tussen de verschillende types gewrichtsklachten. De bijnieren functioneren als laatste schakel zijn in een stress cyclus, in feite kun je met stress omgaan doordat de bijnieren hierop reageren met de aanmaak van hormonen als cortison en adrenaline. Na jaren aanhoudende stress kan evenwel de cortison productie gaan haperen, de bijnierfunctie is dan dus ontoereikend om de stress op te vangen. Op dat moment verdwijnt ook de controle op het afweersysteem en bestaat er kans op de ontwikkeling van een auto-immuun reactie, waardoor reumatische klachten als gevolg van door dit afweersysteem veroorzaakte gewrichts-, spier-, pees – en kapselontstekingen kunnen ontstaan.

Als therapie is ondersteuning van de bijnierfunctie het belangrijkste, meestal gebruik ik hiervoor een homeopathisch middel. Daar dit niet in alle gevallen toereikend is gebruik ik daarnaast nogal eens Chinese kruiden of acupunctuur. Hierbij wordt dan specifiek rekening gehouden met gevoeligheden voor vocht, wind en kou. 

Ook al blijft reuma een chronisch verlopend proces, het merendeel van de patiënten verbetert hierop enorm, zeker 50% heeft na enkele jaren geen klachten meer. Een aanzienlijk deel van de patiënten blijft toch langere tijd onder behandeling. Dit heeft te maken met de zwakke nierenergie, die aan de basis van iedere auto-immuun ziekte ligt. Reeds uit de TCM is bekend dan de nierenergie met het ouder worden steeds zwakker wordt, en daardoor blijft de behoefte aan ondersteuning vaak bestaan. Vele van deze patiënten zie ik , ook als het relatief goed gaat, hiervoor toch 2 of 3 keer per jaar terug.