Stoppen met roken (antirookbehandeling)

Een behandeling om te stoppen met roken.

Deze behandeling is in mijn praktijk gebaseerd op een techniek die in de jaren 70 van de vorige eeuw ontwikkeld is door de grondlegger van de auriculomedicinae dokter Paul Nogier uit Lyon. De behandeling bestaat uit het eenmalig plaatsen van drie kleine onopvallende verblijfsnaaldjes in het oor. Met deze naaldjes, die regelmatig met een klein magneetje gestimuleerd moeten worden, is het mogelijk de ergste ontwenning verschijnselen, die ontstaan wanneer men stopt met het roken, op te vangen. Dit effect wordt verkregen doordat hiermee invloed op de hypothalamus wordt uitgeoefend. De hypothalamus is een gebied in het zenuwstelsel waar het evenwicht in het onbewuste, autonome deel ervan bewaard wordt. Dit evenwicht kan verstoord raken als er een specifieke prikkel, zoals die van de nicotine, stimulerend op het zogenaamde parasympathische, rustgevende deel ervan, ineens wegvalt. Met behulp van de in het oor geplaatste naaldjes is dit evenwicht te herstellen, zodat het bij zo’n onttrekking horende nare gevoel met allerlei verstoring zoals zweetaanvallen en hoofdpijn, opgevangen wordt. Bovendien wordt zowel de wilskracht, als het vermogen om los te laten gestimuleerd. Deze naaldjes blijven maximaal 3 weken in het oor zitten. 

Uit een onderzoek wat wij in de begin van de tachtiger jaren onder meer dan 500 tegen het roken behandelde mensen hebben gehouden, bleek 85% van de behandelde rokers in staat om zo de eerste 3 weken te stoppen. Slechts 15% ondervond geen of onvoldoende ondersteuning en kon dus niet stoppen. Helaas was na 3 maanden nog slechts 45% gestopt. In ditzelfde onderzoek informeerden we ook naar de omstandigheden waaronder weer begonnen werd met roken. Daaruit bleek dat juist de combinatie met het gebruik van andere genotsmiddelen weer tot de eerste stap voerde. Sindsdien gaat de behandeling gepaard met het advies om gebruik van koffie en alcohol te matigen, om de kans op terugval zo klein mogelijk te maken. 

Voor hardnekkige rokers is het mogelijk om een uitgebreidere therapie toe te passen. In wezen komt dit er op neer dat men eerst de reden dat er begonnen is met roken laat behandelen. Het onderzoek hiervoor komt overeen met een “standaard” eerste onderzoek zoals iedere patiënt die mijn praktijk bezoekt dat krijgt. Na een aantal behandeling is de kans op een blijvend succes met de antirook behandeling, zoals boven beschreven met de drie verblijfsnaaldjes, veel groter.