Huilbaby’s.

In mijn praktijk heb ik hier veel ervaring mee opgedaan, behandeling heeft vrijwel altijd een vlot en goed resultaat. Twee hoofdoorzaken zijn hiervoor aan te wijzen. 

De eerste is een traumatische geboorte. Mede door de ervaringen van mijn vrouw, een psychotherapeute die haar patiënten terugbrengt naar de belevingen die iedereen ergens heeft opgeslagen in zijn geheugen over zijn eigen geboorte, heb ik dit leren herkennen. Veel mensen hebben hun geboorte als traumatisch ervaren. In de meeste gevallen wordt dit al heel vroeg verwerkt, middels een onbewust verwerkingsproces dat zich ‘s nachts voltrekt. Verloopt dit proces moeizaam dan kan dit leiden tot slaapproblemen en overmatig huilen van de baby.

De tweede oorzaak is een intolerantie voor een van de melkbestanddelen, vrijwel altijd een van de eiwitfracties. De inzichten die ik in 30 jaar ervaring heb opgedaan, staan lijnrecht tegenover die van de reguliere geneeskunde, maar komen gelukkig volledig overeen met die van de moeders. In de laatste twee jaren zijn er door twee groepen kinderartsen onderzoeken gedaan naar voedingsintoleranties bij baby’s. Door een foutief, zij het internationaal aanvaard, uitgangspunt, namelijk dat hydrolysatie (dit is het chemisch opsplitsen van de lange molecuul structuur van een eiwit in kleine fragmenten) voldoende is om de allergene werking van koemelk teniet te doen, heeft men deze onderzoeken met een niet neutrale controle groep uitgevoerd. Deze onderzoeken werden uitgevoerd bij baby’s met constitutioneel eczeem. Omdat het verschil tussen de groep baby’s gevoed met melkhydrolysaat en de groep baby’s die gewoon koemelk bleven drinken niet significant was, was de conclusie dat melkovergevoeligheid geen rol kan spelen. Dit terwijl de enige juiste conclusie zou moeten zijn dat hydrolysatie van een melkeiwit onvoldoende is om de allergene werking ervan te neutraliseren.

De hele truc bestaat eruit dat er een overgevoeligheid voor de twee verschillende eiwitfracties van de melk kan bestaan, namelijk de wei-eiwitten en de caseïne-eiwitten. Hydrolysatie producten blijven reacties geven, alleen het voorschrijven van een caseïneproduct aan een baby met een wei-overgevoeligheid en andersom een weiproduct bij een caseïne-overgevoeligheid helpt! 

Voor huilbaby’s heeft dit de volgende consequenties. Ze worden op de juiste hypoallergene voeding gezet, en in geval van een geboortetrauma wordt er een homeopathisch middel voorgeschreven dat de droomverwerking ervan stimuleert. Overigens krijgen ook de kinderen met een melkovergevoeligheid een homeopathisch middel. In de Traditionele Chinese Geneeskunde wordt deze vaak erfelijke belasting als teken van nierenergie zwakte gezien en zou onbehandeld tot constitutioneel eczeem of astma kunnen leiden.