Hartkloppingen.

We kennen verschillende types.

Onregelmatige hartslag. 
De meest voorkomende vorm is een af en toe overslaan van de hartslag, een zogenaamde exrasystole. Deze komt bij vele mensen voor en treedt met name in rust op. Deze vorm wordt als onschuldig beschouwd. Komt een extrasystole regelmatiger voor of zelfs continu in de vorm van boezemfibrilleren, dan is met het oog op een toegenomen risico van trombose het raadzaam een antisstolingstherapie toe te passen, vaak in de vorm van een lage dosering salicylzuur. Een cardioloog zal worden geconsulteerd of cardioversie of een modernere techniek om de oorzakelijk plaats in het hart te behandelen kan worden toegepast. 

Versnelde hartslag of tachycardie. 
Dit kan voorkomen bij schildklierafwijkingen en sommige hartspieraandoeningen. Soms kan dit medicamenteus worden behandeld.

Ventrikelfibrilleren.
Een vaak dodelijk verlopende aandoening. Op plaatsen waar veel mensen samenkomen worden tegenwoordig defibrillatoren opgehangen die door iedere EHBO’er te bedienen zijn. In voorkomende gevallen kunnen deze levensreddend zijn. Vaak gebeurt dit als complicatie van een hartinfarct. Bij sommige patiënten implanteert men een automatische defibrillator. 

In de TCM is alleen bij de eerste twee types een mogelijkheid tot behandeling. Ook hier wordt weer onderscheid gemaakt tussen exces en deficiëntie beelden. De exces beelden hebben veelal een emotionele achtergrond, als angst, agitatie, irritatie die in dit geval het hart rechtstreeks beïnvloeden. De deficiëntie beelden betreffen onder meer het bloed (bloedarmoede en/of bloedstasis), nieren ( een tekort aan nierenergie verzwakt het water element en geeft een relatief overheersen van het vuur, met hartkloppingen) en galblaas. Behandeling kan zowel met kruiden als acupunctuur plaats vinden.

In mijn praktijk begin ik met een analyse van de achtergronden. Ook de voeding wordt bekeken op intoleranties. Opvallend vaak is de aansturing van de schildklier toch verstoord, maar meestal betreft het een probleem vanuit de 4e energetische laag die via het hartchakra het hart beïnvloed. Deze laag is erg gevoelig voor overbelasting, burn-out achtige verschijnselen en is dus ook gekoppeld aan onze jachtige manier van leven. Gelukkig laat dit zich toch redelijk goed met homeopathische middelen beïnvloeden. Behandeling met kruiden zoals de Chinezen die voorstaan is maar zelden nodig.