Enuresis nocturna of bedplassen

Een duidelijker illustratie tussen het verschil in benadering regulier en energetisch bestaat er nauwelijks.
In beide speelt een neuropeptide genaamd vasopressine een hoofdrol. Regulier wordt dit namelijk toegepast als neusdruppel om bedplassen tegen te gaan. Een andere naam van dit vasopressine is anti-diuretisch hormoon, in gewoon Nederlands het hormoon wat de urineproductie tegengaat. Door dit ’s avonds toe te dienen lukt het kinderen vaker om droog te blijven. Met de mogelijkheid dat door het toedienen van deze stof de endogene (lichaamseigen) vasopressine productie beïnvloed kan worden, wordt geen rekening gehouden. Het is overigens wel bekend dat vasopressine door emotionele stress en psychische spanningen beïnvloed kan worden.

In de energetische benadering heeft vasopressine een belangrijke functie in het functioneren van het eerste chakra, en is als zodanig gekoppeld aan het emotionele functioneren van het kind. Ook hier herkennen we als oorzaak voor het bedplassen een verstoorde functie van het vasopressine. Maar in plaats van het toedienen van deze stof proberen we door de verwerking te stimuleren van de achterliggende emotionele spanningen de vasopressine te beïnvloeden. De stimulatie van nachtelijke verwerking van emoties is een bekend effect van homeopathische middelen, dit is dan ook de eerste keus bij de therapie van bedplassen.