Buikklachten, als een opgeblazen gevoel, obstipatie, spastisch colon, ziekte van Crohn, colitis ulcerosa, coeliakie, zuurbranden.

Een veel voorkomend probleem, waar de reguliere artsen een veelheid aan diagnoses heeft opgeplakt. Weliswaar is ook in de energetische benadering hier niet één gemeenschappelijke noemer voor te geven, toch de veelheid aan diagnosen iets eenvoudiger.

Als we kijken naar de voedingsintoleranties dan zien we dat de grootste groep van deze patiënten reageert op melk en melkproducten. Een kleiner deel op gist en in geval van coeliakie op gluten.

Kijken we naar de organen die er energetisch bij betrokken zijn, dan komen we, behalve de darmen en de maag, de lever en de milt tegen. Een opgeblazen gevoel en het zuurbranden zijn met name afhankelijk van het functioneren van de lever. Obstipatie en het spastisch colon van lever en de dikke darm zelf. Beide zijn heel erg gevoelig voor het vasthouden van emotionele spanningen, waardoor gemakkelijk verkramping van de darm kan optreden.

De ziekte van Crohn en colitis ulcerosa zijn natuurlijk aandoeningen van de darmen zelf, maar op de achtergrond is een sterke verstoring van de milt aanwezig. De milt is overigens erg gevoelig voor tobben en piekeren, of in het algemeen overmatig veel denken, in je hoofd zitten.

Vanuit mijn praktijkervaring is bij al deze beelden een verstoring van de 3e energetische laag aanwezig, en in die zin zijn al deze ziektes gekoppeld aan het denken. Behandeling bestaat uit het voorschrijven van een dieet met uitsluiting van de gevonden voedingsintolerantie en het voorschrijven van een homeopathisch middel. De resultaten zijn vrijwel altijd buitengewoon goed. Slechts in enkele gevallen is het nodig ook Chinese kruiden voor te schrijven, met name bij heftige acute verergering van de klachten zoals die bij de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa voor kunnen komen.