Begeleiding van kanker

Door recente vervelende voorvallen is dit natuurlijk een hekel onderdeel van de therapieën die ik aanbied geworden. Mijn ervaring hiermee is echter zeker 15-20 jaar en wordt bij de patiënten vaak zeer positief ervaren. Dit laatste is dan ook de reden dat ik dit blijf doen. Hetgeen ik te bieden heb wordt altijd naast de reguliere therapie toegepast. Vooralsnog heb ik ondanks intensieve ondersteuning van het afweersysteem tegen kankercellen nog nooit een bewezen genezing door deze therapie gezien. Wat wel te verwachten is, is een verlenging van de overlevingsduur, verbetering van de levenskwaliteit (minder moeheid, minder lokale klachten als pijn), betere verdraagzaamheid van door de reguliere geneeskunde ingestelde (noodzakelijke) agressieve therapieën zoals chemotherapie en bestraling.

Overigens is dit deel van de therapie zeer uitgebreid wetenschappelijk onderzocht door de Chinese artsen en bevestigen mijn eigen ervaringen. Hierover zijn talloze publicaties, ook in het Engels verschenen, en helaas tot nu toe door onze geneeskunde terzijde gelegd. In de TCM gaat het bij kanker om een combinatie van verschillende dingen. In ieder geval is er sprake van een stagnatie van qi (energie), stasis van bloed en opeenhoping van vocht. Met name een ernstig tekort schieten van de nier, milt en leverenergie worden als oorzaak hiervan gezien.  Daarnaast noemen de Chinezen ook altijd een opeenhoping van toxische stoffen als mede oorzaak. De Chinezen zijn pragmatische mensen en behandelen zowel met westerse als Chinese methodes.  Dus naast operaties, chemotherapie en bestraling worden met name Chinese kruiden voorgeschreven.

Mijn ervaringen met kanker zijn begonnen met het ontdekken van algehele energetische chaos. Door dokter Paul Nogier was dit al lokaal beschreven en middels een met een polaroidfilter uitgevoerde test te diagnosticeren. Bij een kankerpatiënt is niet alleen lokaal maar het gehele energieveld in een permanente staat van chaos, of oscillatie. De lagen zijn niet meer stabiel, ze fladderen als het ware om het lichaam. Deze chaos is de energetische voedingsbodem voor het ontstaan van kanker. Zoals alles wat in het energieveld gebeurt heeft deze oscillatie ook een chemische pendant. In het lichaam is de stof bombesin hiervoor verantwoordelijk. Wat de orgaan energie betreft is deze oscillatie het nauwst verbonden aan de nierenergie, en is specifiek gekoppeld aan de achtste energetische laag. Op het psychische vlak heeft dit met onze wilskracht en onze levensmotivatie te maken. Let wel, dit is in de eerste plaats geen bewust willen waar we het hier over hebben (ons bewustzijn gaat doorgaans tot de 4e of 5e laag), en in de tweede plaats mag dit niet geïnterpreteerd worden als “ik wil niet meer leven en nu krijg ik dus maar kanker”.

Jarenlang heb ik bij kankerpatiënten alleen deze oscillatie behandeld door het voorschrijven van een homeopathisch middel. Alleen dit al gaf de door mij beschreven positieve effecten als minder moeheid en toegenomen vitaliteit. Zeker 10 jaar geleden vond ik een Chinees kruid (du zhong) wat hetzelfde effect had als het homeopathische middel. De laatste jaren heb ik de door de Chinezen voorgestane behandeling met kruiden eraan toegevoegd. Hier betreft het niet alleen kruiden die een (bewezen) effect tegen kankercellen hebben door de hierboven beschreven energie en bloed en vocht stagnaties op te heffen, maar ook specifieke kruiden (combinaties) die de bijwerkingen van chemotherapie en bestraling verzachten. 

Door deze ontwikkeling is het mogelijk om het Chinese voorbeeld heel aardig te benaderen. Dit bestaat dus uit een combinatie van westerse agressieve methodes (zoals eerder al genoemd helaas noodzakelijk), een optimaal laten meewerken van je eigen afweersysteem, en het verzachten van de bijwerkingen van chemotherapie en bestraling. De verwachtingen die men hiervan mag hebben zijn een verbetering van de levenskwaliteit,  een verlenging van de overlevingsduur en mogelijk, doordat de bijwerkingen van chemotherapie en/of bestraling kunnen worden verzacht, de mogelijkheid voor de reguliere artsen om deze therapie indien nodig nog wat sterker te maken, met een wat grotere kans op genezing.