Arterosclerose

Uitgebreide epidemiologische onderzoeken hebben de reguliere geneeskunde ertoe gebracht om richtlijn van een totaal cholesterol van minder dan 5.0 mg/l aan te houden. Daarnaast is de verhouding tussen slecht (LDL) en goed (HDL) van belang. Zelfs bij een te hoog totaal cholesterol kan een hoog HDL arterosclerotische afwijkingen voorkomen. De lever speelt een belangrijke rol met het uitvangen van LDL. Een belangrijke erfelijke factor speelt een rol. Verder is er een duidelijke relatie met suikerziekte, overgewicht en overmatig alcoholgebruik. Behalve dieet maatregelen door vetbeperking en gewichtsafname worden cholesterolverlagers toegepast. Het merendeel van deze middelen geeft lichte tot ernstige bijwerkingen, wat waarschijnlijk een belangrijke reden is voor therapieontrouw. De TCM ziet als belangrijkste oorzaak een deficiëntie van lever, nier en miltfuncties. Bij manifeste arterosclerose komt hier stasis van het bloed bij.

De behandeling in mijn praktijk om de cholesterol te verlagen volgt voornamelijk het Chinese protocol, met behulp van Chinese kruiden wordt getracht met name de leverfunctie te ondersteunen. Daar ik dit pas gericht enkele jaren doe, en cholesterol niet van de ene dag op de andere zakt, durf ik nog geen algemene prognose te geven, de eerste resultaten lijken evenwel bemoedigend.

Bij aanwezige arterosclerose (zoals angina pectoris, een etalage syndroom of duizeligheid) wordt hier ook een homeopathisch middel aan toe gevoegd. Alhoewel je hier theoretisch weinig van zou verwachten blijkt in de praktijk toch veel mensen hier baat van te hebben.

Het dieet advies is nagenoeg hetzelfde als dat van de reguliere diëtiste, wel zie ik ook vrijwel altijd een intolerantie voor suiker. Zeker moeten we hier niet voorbij gaan aan de invloed van onze huidige maatschappij. De stressvorming die met name de lever beïnvloed, het steeds minder bewegen wat we met z’n allen doen, zijn factoren met een sterke negatieve invloed.